četvrtak, 6. siječnja 2011.

BAN KI-MOON SIGURNO DOLAZI NA DEBATU U VIJEĆU SIGURNOSTISPREMNI ZA OTVORENU DEBATU 

Autor: Erol Avdović
Predstavljanje na najvišoj razini: Haris Silajdžić na sjednici
Vijeća sigurnosti u maju 2010 (Photo UN)

NEW YORK (Webpublicapress UN) -- Dugo očekivana, prva press-konferencija u svojstvu novog predsjednika Vijeća sigurnosti, ambasadora Ivana Barbalića, po ocjeni akreditovanih novinara ovdje u centrali Ujedinjenih naroda u New Yorku, protekla je u znaku pokazivanja – njegove pune mjerodavnosti da obavlja taj posao. Barbalić se u kratkoj izjavi za Webpublicapress  dotakao političke dileme, treba li tematska debata koju je BiH organizovala u Vijeću sigurnosti - biti na ambasadorskom ili ministarskom nivou, o čemu se trenutno vodi rasprava izmedju bh.institucija u Sarajevu.

BAN KI-MOON SIGURNO DOLAZI NA DEBATU

Susret sa novinarima u UN-u, došao je u pravo vrijeme, ne sam zbog prvih obaveza, formalnih sastanaka i konsultacija u Vijeću, već i zbog tek stvorene atmosfere u Sarajevu, nastale uslijed nesporazuma izmedju Predsjedništva BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH – oko razine najavljene tematske debate u Vijeću sigurnosti. Ta bi debata, po ocjeni kolektivnog šefa države trebala biti na ambasadorskoj razini, jer Misija BiH u UN-u u New Yorku za to raspoložive kapacitete. U svakom slučaju, ambasador BiH, na pomenutoj je konferenciji, koju je izravno prenosila UN televizija (a arhivirana je i na TV webcastu UN-a) – odgovorio na sva novinarska pitanja: od napete situacije oko Sudana do postizborne neizvjesnosti na Obali bijelokosti, sve do situacije na Nepalu, pa je time i na ovaj način potvrdio argument Predsjedništva.

Za naš program, Barbalić se ukratko osvrno na važnost debate koju je Bosna i Hercegovina izabrala za tematsku diskusiju tijekom svog predsjedavanja Vijećem sigurnosti. O izgradnji postkonfliktnog društva kroz izgradnju institucija, u Vijeću će se raspravljati 21. ovog mjeseca, kako je to potvrdjeno u program, koga je usvojilo svih 15 članica VS na zatvorenim konsultacijama. On je potvrdio da učešće čelnika UN-a, Ban Ki-moona nikada nije došlo u pitanje, i da će generalni sekretar sigurno prisustvovati debati.

LEKCIJE iz BiH u VIJEĆU

“Dakle, jedna od lekcija, jedan od zaključaka našeg rada i sastanka koga organizujemo oko otvorene debate je da što se prije započne sa izgradnjom institucija, jer time je manja vjerovatnoća da može doći do ponovnog konflikta”, rekao je izmedju ostalog za Webpublicapress stalni predstavnik BiH u UN-u. On je dodao, da “to, naravno nije jedini zaključak do koga se došlo, jer supstanca (oko tog pitanja – op.aut.) je široka”, ali svakako je jedno od vlastitih iskustava koje BiH želi podjeliti sa svijetom u toku najavljene debate u Vijeću sigurnosti.

Dakako, Barbalić je svjestan da se oko pomenute debate, u Sarajevu lome koplja, ali ne zbog njene tematike, već zbog predstavničke razine visokog foruma u New Yorku,; hoće li ono biti na ambasadorskoj, kako to zahtjeva Predsjedništvo, ili na ministarskoj razini kako to zahtjeva MVP BiH.

Iako naglašava njegovu osobnu, kao i punu spremnost njegovog tima – da uspješno realiziraju pomenutu debatu, sa onim što im u New Yorku, kadrovski stoji na raspolaganju, Barbalić i o tome razmišla pragmatično i diplomatski:

SPREMNI ZA SVE ZADATKE

“Pa ja nemam o tome neko svoje mišljenje… To je realnost i mi čemo, što se tiče posla u New Yorku, mi ćemo ga završiti. Naravno, mi ništa ne bi smo mogli bez Ministarstva (Vanjskih poslova BiH – op.aut.) i bez Predsjedništva. Oni imaju vrlo jasne odgovornosti, a i mi ovdje ne možemo ništa raditi što nam nije dozvoljeno u našem radu u UN-u”, kaže Barbalić.

Valja reći, da se tematske debate, koju biraju države u toku svog rotacionog predsjedništva Vijećem, kako to pokazuje praksa na East Riveru, ipak mogu organizirati i na nivou veleposlanika. Naravno, odluke o tome su prije svega političke, ali se nerijetko donose i zbog štednje sredstava iz državnog proračuna, čemu su dosad pribjegavale Austrija, Libanon, Brazil, ali i Velika Britanija i neke druge zemlje, tijekom svog predsjedavanja u Vijeću sigurnosti.

Nema komentara:

Objavi komentar