utorak, 29. ožujka 2011.

U.N.H.C.R. - IZ SRBIJE VIŠE POLITIČKIH IZBJEGLICA NEGO IZ AVGANISTANA


DRAMATIČAN PAD BROJA AZILANATA U SVIJETU: IZBJEGLICE PUTUJU U DRUGOM PRAVCU 
Najveći broj azilanata dolazi iz Srbije (uključujući Kosovo) * Drastično smanjen broj azilanata u Norveškoj i Finskoj * Čak 18 posto više azilanata željelo se 2010 skrasiti u Turskoj
Erol Avdović
UNHCR: Ko će odgovarati za dječije suze?
(Photo UN 2011 - Archive Webpublicapress)
NEW YORK, U.N. (Webpublicapress) – Nema više potrage za lagodnim životom na Zapadu, a ratne, političke, ekonomske i ostale izbjeglice iz Trećeg svijeta ili zemalja u razvoju sve manje traže “sigurno nebo” u zapadnoj hemisferi. Prema podacima UNHCR-a (UN Agencije za izbjeglice) – u pitanju je dramatični pad broja onih koji traže azil i to u period koji se odnosi na čak 10 godina.
Prošle godine zbirni broj azilanata u svijetu iznosio je 358,800, što je u cjelini 5 posto manje nego 2009. Usporedjujući taj broj sa 2001, kada je u svijetu bilo preko 620.000 prijavljenih azilanata, prošlogidišnji rezultati pokazuju taj dramatični pad od čak 42 posto.

SRBIJA NA PRVOM MJESTU
No, druga “zapanjujuća” činjenica je da je Balkan i dalje najveći rezervoar odakle dolaze oni što traže utočište u Evropi i uopće na Zapadu. Srbija je prva medju zemljama bivše Jugoslavije, odakle Evropa najviše nastavlja dobijati svoje azilante.
U najnovijem godišnjem statističkom izvješću za 2010, UNHCR je obradio podatke za 44 industrijske zemlje, u kojima je bilo najviše prijavljenih azilanata. Interesantno je da je i Bosna i Hercegovina medju onim državama u kome su azilanti ponekad “rado” tražili svoj spas od progona svih vrsta, a pored 27 zemalja EU, pomenuta je recimo i Crna Gora.
Ipak, pet zemalja u kojima se prošle godine prijavilo najviše azilanta i dalje su SAD, Francuska, Njemačka, Švedska i Kanada. Prema pomenutim podacima UNHCR-a, ovih pet zemalja čine 56 procenata od svih azilanata koji su se 2010 prijavili na raznim svjetskim destinacijama.
AMERIKA I DALJE NAJVELIKODUŠNIJA
Izbjeglice: neizvjesna budućnost.
(Photo UN 2011 - Archive Webpublicapress)
Podaci pokazuju, da i pored toga što broj azilanata na Zapadu generalno opada, prošle 2010,  SAD su primile 13 posto više azilanata nego 2009, i taj je porast vezan za potraživače azila uglavnom iz Kine i Meksika. Radi se prevashodno o ekonomskim izbjeglicama, iako nije mali broj onih koji ističu kršenje svojih ljudskih prava i sloboda u zemljama prvobitnog domicile.
Dramatčno se povećao broj azilanata u Francusku i Njemačku. I tu je najveći broj onih, koji dolaze iz Srbije. Iako, UNHCR u svojim analizama, to nije isključivo vezao za šengensku liberalizaciju viza koja je za Srbiju na snazi od kraja 2009, ta se odluka ipak, navodi kao “atribut” ovim trendovima. Taj porast se odnosi i na nosioce makedonskog pasoša, jer, prema UNHCR-u sve je više potraživača azila iz Makedonije u evropskim zemljama. I Makedoniji su ukinute vize za EU u decembru 2009.
KOSOVSKA KRIZA JOŠ TRAJE
Azilanti iz Srbije, uključuju i one sa Kosova, pa je tako iz Srbije (i Kosova) u Evropi zabilježeno 28,900 aplikanata u 2010, što je čak za 54 posto više nego 2009. Taj broj je toliko visok, navode iz UNHCR-a, da se on “može usporediti sa brojem potraživača azila iz 2001, odmah nakon krize na Kosovu”.
Generalni pad potraživača azila u svijetu naravno nije svugdje isti: Najveći pad je medju evropskim zemljama (od preko 30 posto) zabilježen u Italiji, Grčkoj i Malti. U isto vrijeme, u Njemačkoj je 2010, porastao broj onih koji traže azil za čak 49, u Švedskoj 32, Danskoj 30, Belgiji 16, Francuskoj 13 procenata.
IZBJEGLICE HOĆE U TURSKU
Dramatičan rast onih koji traže azil dogodio se u Turskoj za čak 18 posto, što se vezuje za sve veće ekonomsko blagostanje i izvjesne demokratske reforme koje Ankara nastavlja poduzimati.
Kad su tradicione skandinavske destinacije u pitanju, interesantno je, da je 2010 Norveška zabilježila pad u broju azilanata za 42 a Finska 32 posto. Turska u svakom pogledu ostaje to pozitivno iznenadjenje.

Nema komentara:

Objavi komentar