nedjelja, 19. lipnja 2011.

DUNJA MIJATOVIĆ: INTERNET JE KLJUČ DEMOKRACIJE


Međunarodni zvaničnici za slobodu medija sa četiri kontinenta su u deklaraciji napisali da je pristup Internetu ključ pluralizma i slobode mišljenja u 21 vijeku. Dunja Mijatović dijeli mišljenje da pristup Internetu spada u osnovna ljudska prava. „Imamo dobar primjer za to u Finskoj. Tamo je građanima zakonom osigurano pravo na pristup internetu. Ostale države bi mogle da slijede taj primjer. U drugim evropskim državama ulažu se određeni napori u tom pravcu, ali bez rezultata. U kriznim regionima u svijetu građanima nije omogućen pristup svjetskoj mreži. Nisu im dostupni ni tehnički uslovi telekomunikacija. Zajedno sa ostalim aktivistima, koji se bore za slobodu medija, mi pokušavamo da stvorimo svijest o postojanju ovih problema u našim društvima. Moramo povećati naše napore ako želimo da zaista nešto postignemo na tom planu.“
Blokada interneta je po pravilu represija
Postavlja se pitanje na koji način je moguće zaštiti internet mrežu od pokušaja vlada ili korporacija koje žele da ograniče pristup ili instaliraju određene filtere. Tehnički, to je lako uraditi isključivanjem napajanja. Dunja Mijatović se slaže da je tehnički to lako moguće izvesti, ali kaže da to u praksi ipak nije tako jednostavno:
„Kada pokušate da blokirate nešto na internet mreži i ljudi primjete da im oduzimate njihova prava, većina nađe način da zaobiđu blokadu. Veliki broj totalitarnih režima pokušava da blokira prilaz internetu ne samo zbog nacionalne bezbjednosti ili borbe protiv nezakonitog ponašanja, poput zlostavljanja djece. Uglavnom se iza tih pokušaja krije drugi razlog. Oni, naime, ne žele da informišu ljude i na taj način pokušavaju da ućutkaju kritičare i rasprave o određenim temama.
Jedina demokratska zaštita koju posjedujemo jeste da podignemo glas protiv ovakvih pokušaja. Neosporno je da vlade imaju pravo da se na taj način bore protiv ilegalnih aktivnosti, ali to nikako ne be smjelo da bude opravdanje za ućutkivanje kritičkih glasova. A to se, nažalost, događa previše često“, kaže Dunja Mijatović.

Nema komentara:

Objavi komentar