petak, 27. svibnja 2011.

ZA MLADIĆEVOG SUDIJU UPITAN GENOCID U SREBRENICI?


(WPP i BH webportali)

Christoph Flugge (UN photo)
Malo se tko sjeća imena njemačkog sudije Christopha Fluggea koji je do izvjesne mjere terminološki negirao genocid u Srebrenici. On je već proglašen za glavnog sudiju u procesu protiv Ratka MLadića, a u Sudskom vijeću će biti još i Alphons Orie i Bakone Justice Moloto, prema odluci v.d. predsjednika Haškog suda Memheta Guneyja. U srpnju 2009Fluuge je za njemački list Spiegel Online International dao skadnaloznu izjavu "da je korištenje termina genocid za definisanje zločina u Srebrenici nepotrebno" te da umjesto toga treba koristiti frazu "masovno ubojstvo".
Sudija Flugge u to je vrijeme bio član Pretresnog vijeća II ICTY-a u predmetu protiv Radovana Karadžića. U svojoj je izjavio rekao i to da je genocid samo holokaust, a da taj pojam u svim drugim slučajevima treba zamijeniti sintagmom "masovnog ubistva".


U srpnju 2009, u Ime Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, direktor ove nevladine udruge, Haris Alibašić u posebnom je pismu ICTY-u zahtjevao uklanjanje Fluggea sa Hašškog tribunala zbog njegovih kontraverznih izjava o genocidu u Srebrenici.


Fluggeova je izjava tada izazvala žestoke reakcije domaće javnosti, a organizovano je nekoliko stručnih rasprava na kojima je njegova interpertacija zločina u BiH žestoko osuđena.


Termin genocid prvi je upotrijebio Raphael Lemkin (1900.- 1959.), jevrejski advokat u Poljskoj. Pojam genocid predstavlja kombinaciju riječi "geno" (grčki - narod, pleme) i "cide" (latinski - ubiti).


Rezolucijom Generalne skupštine UN-a od 11. decembra 1946. godine usvojen je naziv “genocid” za zločin uskraćivanja prava na opstanak cijelim ljudskim grupama.


Generalna skupština UN-a je 9. decembra 1948. jednoglasno usvojila Rezoluciju kojom je donesena Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.


Tom konvencijom je utvrđeno da je genocid međunarodno krivično djelo, bez obzira na to da li je izvršen za vrijeme mira ili rata, a države potpisnice se obavezuju da će ga sprječavati i kažnjavati.

Nema komentara:

Objavi komentar