utorak, 5. srpnja 2011.

PRODUŽENA NEPRAVDA

Erol Avdović, Avaz - komentar

U trenutku kada je holandsko sudstvo na primjeren način napokon riješilo slučaj oštećenog Hasana Nuhanovića iz Srebrenice, otvara se i pitanje tretmana koji bi sudovi ove zemlje ubuduće trebali imati i prema Ujedinjenim narodima (UN). Šta je sa, naprimjer, izravnom odgovornošću visokih funkcionera Svjetske organizacije: od Butrosa Galija do Jasušija Akashija, ili holandskog bataljona pod plavom zastavom UN-a u Srebrenici 

Osim pravde i nadoknade štete (ako je to upće moguće), isticanje odgovornosti UN-a bilo bi jasna moralna poruka. Bio bi to doprinos stvaranju pravednijeg ambijenta u kojem bi bila nastavljena suđenja Karadžiću, Mladiću i Šešelju. Ovako, ova će trojica - kad god im se za to ukaže prilika - Haški tribunal nastaviti tretirati kao sud za kengure

To što Mladić traži kapu u sudnici, što viče na sudije, kao da su mu oni komanda holandskog bataljona, „braneći svoju zemlju i narod“, nastavak je mučne ikonografije na fresci općeg pučkog stradanja. Ali, to je i podsjećanje koliko međunarodna pravda kasni u slučaju oštećenih Bosanaca, koji su između osvete i pravde izabrali ovo drugo

Haški tribunal potrošio je više od 2,5 milijardi dolara, za 18 godina, otkako je osnovan, uspio je optužiti 161 osobu i završiti 126 sudska procesa. Čak iako se suđenje spomenutoj „crnoj trojci“ okonča do 2014., kako je obećao glavni tužilac Serž Bramerc (Serge Brammertz), bit će to najsporiji i najskuplji svjetski sud. Nažalost, svijet je generalno spor kada je Bosna u pitanju! No, najgore od svega je što je Tribunal dozvolio ruganje onih koji bi pred tim sudom trebali pokazati respekt, poštovanje prema žrtvi, pa i strah od kazne za svoj zločin

Sada, kada znamo da je Ratko Mladić sa spremnom kesom punom lijekova onog 26. maja u 5.30 sati mirno sačekao srbijanske policajce i kako se, bez lisica na rukama, izgleda za više miliona eura prodao srbijanskim vlastima, vrijeme je da se stane ukraj produženoj nepravdi. Holandski, američki, a u budućnosti i domaći sudovi moraju konačno shvatiti u čemu je do sada griješio Haški tribunal


Nema komentara:

Objavi komentar