ponedjeljak, 18. srpnja 2011.

BOSNI SADA TREBA “BIJELA KNJIGA”

Piše: Muhamed Filipović

Muhamed Filipović
Bosna je jedina država koja do danas, dvadeset godina nakon nastanka, nije izdala nijednu relevantnu zvaničnu publikaciju o sebi. Pojam „bijela knjiga“ ušao je u upotrebu kao oznaka za djelo koje izdaje neka država, vlada ili određena kvalificirana grupa o pitanjima čija su rješenja sastavni dio međunarodnog političkog establišmenta i pravnog osnova rješavanja određenih problema jedne države ili naroda.


Naziv (bijela knjiga) je dobila zbog toga što je to, u osnovi, informativna publikacija bez zahtjeva prema drugima i nije neka druga vrsta diplomatskog i političkog dokumenta nego publikacija koja ima zadatak da jasno i precizno eksponira osnove kvalificiranog mišljenja i postupanja u odnosu na probleme jedne zemlje, države i naroda.

Lažne informacije

Kroz „bijelu knjigu“ se svi zainteresirani obavještavaju o osnovama političkih i diplomatskih stavova određene zemlje i države. Slične publikacije osobito su važne za novonastale države, o kojima postoji malo pouzdanih i objektivnih znanja i o kojima su, posebno, proizvođene i u međunarodni informacijski i politički prostor lansirane mnoge lažne informacije koje mogu negativno utjecati na status i interese te države.

Potreba za kvalitetnom zvaničnom informativnom publikacijom, u kojoj bi samostalna država Bosna i Hercegovina legitimirala svoj državnopravni status, ambicije, historiju i politiku, kao i zatražila odgovarajuće mjesto i prava u međunarodnoj zajednici i podršku u ostvarivanju svojih ciljeva, bila bi urgentna od samog osamostaljivanja naše države sve i da se nije dogodilo da čin proglašavanja neovisnosti BiH bude povod Srbiji i njenoj bh. agenturi za agresiju i genocid.

Budući da je od početka bilo jasno o kakvom se ratu radi i šta se sve preduzima da se navedeni cilj ostvari, a uz kakve sve lažne i isfabricirane optužbe i kvalifikacije i o BiH i o njenim stanovnicima islamske vjere, koji su u njoj bili najbrojniji sve do genocida nad njima, moglo se očekivati da će vlasti izdati i u međunarodni informativni, politički i pravni prostor usmjeriti jednu takvu publikaciju.

Katastrofalna greška izazvana je neznanjem i neodgovornim odnosom političke elite prema ovom pitanju zbog čega višekratna nastojanja nekih ljudi da se takav dokument pripremi nisu naišla na pozitivan odziv. Šta više, mi smo jedina država koja do danas, dvadeset godina nakon nastanka, nije izdala nijednu relevantnu zvaničnu publikaciju o sebi.

Svi uvjeti bez kojih se ne može

U sadašnjoj situaciji to više i nije moguće, jer nema te publikacije koja bi mogla biti istinski informativna i istinita, a koja bi zadovoljila navodne istine na kojima se temelje vladavine nacionalnih oligarhija u našoj zemlji.

Oni sve do danas uporno sprečavaju svaku akciju građana naše države da se u tom smislu nešto ozbiljno poduzme. Stoga stvaranje takve publikacije ovisi o inicijativi odgovarajućih naučnih i intelektualnih krugova, što je i inače način na koji jedino mogu nastajati relevantne informativne publikacije. Kao pokretač ove akcije, smatram da moramo, ali i da imamo sve uvjete i osnovne elaboracije za stvaranje maksimalno osnovane, tačne i kvalitetne „bijele knjige“.

U njoj bismo izložili sve argumente i dokaze kako se sa jednom državom ne može postupati onako kako su sudbinu naše zemlje i naroda krojili oni koji su o njoj odlučivali i zatražili bismo rehabilitaciju prava naše zemlje, države i naroda, a protiv nasilja koje je na nama primijenjeno.

Šta treba da sadrži „bijela knjiga“ o BiH?

Redoslijed:

            Prvo, dati precizan prikaz njene geološko-geografske, klimatske, orografske, pedološke i hidrografske strukture, povezanosti svih osnovnih elemenata koji su izgradili zemlju s najstarijim i najmanje promjenjivim granicama u regiji i Evropi;

            Drugo, izložiti sintetički i egzaktan prikaz njene historije od nastanka prve bosanske države do danas, i to na temelju sigurnih izvora i dokumenata o njoj, o našim ljudima i njihovom civilizacijskom i kulturnom identitetu i karakteristikama;

            Treće, sintetički i egzaktno prikazati njenu duhovnu i materijalnu kulturu na temelju egzaktnih istraživanja, lišenih svih nanosa dugotrajnog djelovanja nacionalizama koji su deformirali sliku duhovnog i kulturnog statusa bosanskog prostora radi stvaranja osnova za dokazivanje aspiracija prema BiH;

            Četvrto, neohodno je izložiti sve razloge i argumente koji govore o procesima sinteze bh. teritorije, stvaranja regionalnih centara i njihove uloge, do kojih je dolazilo u toku svih perioda u kojima su nastajali razvojni procesi i nužnosti ponovnog komunikacijskog, ekonomskog i tržišnog povezivanja cijele države, čija sadašnja iscjepkanost onemogućava optimalan i odriživ razvoj;

            Peto, prikazati užasne posljedice politički pogrešnih stajališta, ocjena i akcija kako unutrašnjih političkih faktora, tako i posebno međunarodnih faktora, koji su u novijoj historiji BiH igrali izuzetno važnu ulogu;

            Šesto, na kraju će trebati sintetizirati sve izloženo u zaključcima koji će, ujedno, biti i zahtjevi prema svim unutrašnjim i međunarodnim faktorima koji danas djeluju u odnosu na našu zemnlju, a koji imaju za cilj da se BiH vrati status normalne i samostalne države bez prava miješanja drugih u njen život i historiju; 

            Sedmo, da utvrdi jesu li sve promjene ustavnopravnog stanja i uređenja Bosne i Hercegovine do kojih je došlo tokom i na kraju agresije na zemlju, bile obavljene u skladu s načelima međunarodnog prava, odgovarajućim konvencijama i drugim aktima koji uređuju tu oblast i da, ako su načinjene nasilne i nezakonite promjene, predloži način njihovog ispravljanja.

(Izvor: Avaz – webportal)

Nema komentara:

Objavi komentar